INTERAKSI PERTAMA SEM 6 PADA 11 JANUARI 2014

PORTAL PEMBELAJARAN IPG

NOTA BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI

NOTA OLEH: En Ahmad Fazil bin Zainal Abidin
Jabatan Pengajian Melayu, IPG Kampus Tuanku Bainun
BUNYI BAHASA
FONETIK DAN FONOLOGI
MODUL PPG BMM3108
SLIDE FONETIK DAN FONOLOGI
CONTOH TRANSKRIPSI

TARIKH PERJUMPAAN SEM 6
11 JAN 2014 (Sabtu)
08 FEB. 2014 (Sabtu)
09 FEB. 2014 (Amali PJ- Ahad)
22 FEB. 2014 (Sabtu)
23 FEB 2014 (Amali PJ-Ahad)
08 MAC 2014 (Sabtu)
09 MAC2014 (Amali PJ-Ahad)
05 APRIL 2014 (Sabtu)

Saturday, 2 June 2012

PERKARA 3.4 DAN 3.5 BUKU PANDUAN PPG

Mengikut Buku Panduan PPG,  perkara 3.4..Kursus Elektif terdiri daripada 2 Pakej Elektif yang ditawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. Kalau mengikut perincian struktur kurikulum pengkhususan, semester ini ada satu Kursus Elektif.

Perkara 3.5 Kursus MUET, Senat IPG telah memutuskan bahawa kursus MUET tidak menjadi syarat lulus pengajian PPG. Dengan harapan TIDAK payah la ambil exam MUET.

Harap maklum..hanya sekadar perancangan awal. Sebarang perubahan boleh berlaku.

No comments:

Post a Comment

Kami menerima komen membina daripada anda.