TAHNIAH ATAS KEJAYAAN INI. SEMOGA ALLAH MEMBERKATI SEGALA ILMU YANG DIPELAJARI

PORTAL PEMBELAJARAN IPG

Wednesday, 16 January 2013

MAKLUMAN TUGASAN EDU3105


PROGRAM PENGSISWAZAHAN GURU
SEMESTER 4 2013
TUGASAN 1
Anda dikehendaki merancang satu Rancangan Pengajaran Harian (RPH)
berdasarkan Sukatan Pelajaran semasa yang mengambil kira keupayaan
pelajar,  tempoh masa dan kepelbagaian kecerdasan. RPH berkenaan
hendaklah berpandukan Model Rekabentuk Pengajaran  ASSURE. Bahan
Bantuan Mengajar (BBM) yang diintegrasikan dalam RPH ini mestilah
berorientasikan teknologi terkini ( Fotografi Digital dan  Persembahan
Multimedia). BBM mestilah asli dan menepati hasil pembelajaran.

PANDUAN PELAKSANAAN

1.  Tugasan ini adalah tugasan individu

2.  Merekabentuk dan merancang RPH berdasarkan sukatan pelajaran
major di sekolah.

3.  Gunakan BBM yang sesuai untuk menyokong proses pengajaran yang
dirancang.

4.  BBM hendaklah asli dan menarik.

5.  Tugasan ini hendaklah diserahkan dalam bentuk “hard copy” dan “soft
copy”.

6.  Tugasan hendaklah diserahkan pada perjumpaan ke 2 semester 4 2013.

7.  Pemberatan markah untuk tugasan 1 ialah 20%.

makluman dari: http://ipgm.info.tm/ipgktb/oll/mod/resource/view.php?id=166

No comments:

Post a Comment

Kami menerima komen membina daripada anda.