TAHNIAH ATAS KEJAYAAN INI. SEMOGA ALLAH MEMBERKATI SEGALA ILMU YANG DIPELAJARI

PORTAL PEMBELAJARAN IPG

Tuesday, 19 June 2012

SENARAI NAMA ULANGAN DAN KELUAR

BERIKUT ADALAH PESANAN DARIPADA LAMAN BLOG:


SENARAI NAMA PELAJAR
PEPERIKSAAN ULANGAN JULAI 2012

BERIKUT ADALAH SENARAI NAMA PELAJAR YANG PERLU MENDUDUKI PEPERIKSAAN ULANGAN JULAI 2012 YANG AKAN DIADAKAN PADA 3-5 JULAI 2012. SILA DAPATKAN SURAT DARIPADA UNIT PEPERIKSAAN MULAI HARI RABU, 20 JUN 2012 JAM 2.00 PETANG.

HARAP MAKLUM:

Alhamdulillah, pelajar kelas BM 3 tiada dalam senarai...bermakna KITA semua berjaya.

TAHNIAH!!!!!

Sunday, 17 June 2012

JADUAL INTERAKSI AMBILAN JUN 2011 KOHORT 1


Interaksi 1
23 JUN 2012
Bengkel
7 JULAI 2012
Interaksi 2
28 JULAI 2012
Interaksi 3
11 OGOS 2012
Interaksi 4
1 SEPT. 2012
Interaksi 5
22 SEPT. 2012
sebagai panduan. Jadual sebenar akan dikeluarkan/dimaklumkan oleh IPG masing-masing.

BERSABAR

harap semua dapat bersabar. Keputusan Peperiksaan Mei2012 akan keluar juga tiddak lama lagi. Mengikut Blog Unit peperiksaan dan penganugerahan ipgktb:

Keputusan Peperiksaan Mei 2012 SEDANG DIPROSES. Semua pelajar diminta bersabar. Sebarang maklumat mengenai keputusan akan dimaklumkan kemudian melalui laman blog ini .

LAMAN BLOG INI 

harap maklum.

Sunday, 10 June 2012

KALENDER AKADEMIK PPG SESI JUN - DISEMBER 2012

KLICK PAUTAN DI BAWAH:

SINI  

SEBARANG PERUBAHAN BOLEH BERLAKU. SELALU RUJUK LAMAN WEB IPG MASING-MASING. HARAP MAKLUM.

Saturday, 2 June 2012

PERKARA 3.4 DAN 3.5 BUKU PANDUAN PPG

Mengikut Buku Panduan PPG,  perkara 3.4..Kursus Elektif terdiri daripada 2 Pakej Elektif yang ditawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. Kalau mengikut perincian struktur kurikulum pengkhususan, semester ini ada satu Kursus Elektif.

Perkara 3.5 Kursus MUET, Senat IPG telah memutuskan bahawa kursus MUET tidak menjadi syarat lulus pengajian PPG. Dengan harapan TIDAK payah la ambil exam MUET.

Harap maklum..hanya sekadar perancangan awal. Sebarang perubahan boleh berlaku.
Kepada Pelajar PPG Kohort 1, kita la tu.

makluman tidak RASMI


Kursus ELS3101 akan diadakan selama 5 jam selepas Interaksi Tutorial ke-4 Sesi Jun-Nov 2012. Untuk makluman kursus ini Tidak Berkredit (TK), pada pelajar yang berminat untuk menyertai kursus ini sebagai pengayaan dan perkembangan diri dalam Bahasa Inggeris. (kepada yang berminat SAHAJA, pendaftaran akan dibuka untuk yang berminat)

TAKWIN INTERAKSI PPG JUN - NOVEMBER 2012

TAKWIN INTERAKSI PPG
SESI JUN - NOVEMBER 2012
KOHORT 1 (JUN 2011) DAN KOHORT 2 (FEB 2012)

07 JULAI 2012  -  INTERAKSI 1
21 JULAI 2012  -  INTERAKSI 2
11 OGOS 2012 -  INTERAKSI 3
01 SEPT. 2012  -  INTERAKSI 4
02 SEPT. 2012  -  KURSUS ELS3101
13 OKT. 2012  -  INTERAKSI 5
14  OKT. 2012 -  UAK
13 - 20 OKT. 2012 - PENILAIAN KEBERKESANAN PnP ONLINE
19 OKT. 2012 -  MASUK MARKAH UAK
27 & 28 OKT. 2012 - PEPERIKSAAN AKHIR (KOHORT 1 . AMBILAN JUN 2011)
03 & 04 NOV. 2012 - PEPERIKSAAN AKHIR (KOHORT 2 -AMBILAN FEB 2012)

BUKU PANDUAN PPG

AGIHAN TAJUK BMM 3105

BMM 3105
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

TAJUK:

1. PENGGUNAAN ENJIN PENCARI BAHAN BAHASA MELAYU
• Menggunakan web, video, audio, dan imej
• Menggunakan kata kunci, frasa yang sesuai untuk mendapatkan bahan pengajaran bahasa Melayu.
• Menyimpan bahan dalam bentuk fail Internet dan katalog.

2. PENGGUNAAN INTERNET, ENJIN PENCARI BAHAN DALAM PENGAJARAN DAN  PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
 
• Mengumpul dan mengkategorikan bahan audio, video, grafik dan teks.
• Mengumpul bahan daripada Internet ke dalam folder berdasarkan kemahiran bahasa.

3. APLIKASI GARIS PANDUAN DAN ETIKA PENGGUNAAN INTERNET

• Memuat turun garis panduan dan etika penggunaan Internet
• Memindahkan garis panduan dan etika penggunaan Internet dalam bentuk brosur dan Power Point
• Memuat turun garis panduan dan etika penggunaan Internet
• Memindahkan garis panduan dan etika penggunaan Internet dalam bentuk brosur dan Power Point

 4. PEMILIHAN BAHAN INTERNET UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU

• Memilih bahan sastera
• Memilih bahan tatabahasa
• Memilih bahan bidang ilmu lain 

5. MEMBINA DAN MENGGUNAKAN TAPAK DAN LAMAN WEB PEMBELAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU

• Prosedur pembinaan tapak pembelajaran bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
• Prosedur pembinaan laman web pembelajaran bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
• Membina dan menggunakan tapak pembelajaran dan laman web bahasa Melayu


6. MENGAPLIKASIKAN STRUKTUR PERPAUTAN DALAM PENYUSUNAN BAHAN
    PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU

• Struktur Hierarki dan Struktur Komposit
• Struktur Linear
• Struktur Rangkaian 

7. MENGAPLIKASIKAN MODEL PEMPROSESAN MAKLUMAT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
 
• Bengkel model pembinaan pemprosesan maklumat
• Mengaplikasi model pemprosesan maklumat dalam simulasi pengajaran dengan menggunakan tapak pembelajaran

8. PENGAJARAN BAHASA MELAYU DALAM TALIAN DAN LUAR TALIAN
• Melaksanakan simulasi pengajaran dalam talian.
• Melaksana simulasi pengajaran dalam talian dan luar talian dengan menggunakan laman web dan tapak pembelajaran

9. PENGAJARAN BAHASA MELAYU DALAM TALIAN
• Prosedur pengeditan
• Prinsip pengeditan
• Melaksanakan pengeditan

10. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SECARA BILIK DARJAH MAYA
• Membentangkan hasil kerja antara institut
• Melaksanakan interaksi antara pelbagai institut 

11. PENGAJARAN BAHASA MELAYU SECARA SIDANG VIDEO
• Konferensi secara dalam talian
• Mengadakan sidang video untuk mengajarkan kemahiran mendengar bertutur
• Merakamkan perbualan 

12. MENGGUNAKAN ALAT PENGARANGAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU
• Menggunakan alat pengarangan dalam mencapai kemahiran bahasa sukatan pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah
• Aplikasi penyuntingan bahan Bahasa Melayu dengan menggunakan alat pengarangan

13. MEREKA CIPTA ANIMASI DALAM PERSEMBAHAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU
• Menggunakan animasi perkataan dan objek Power Point
• Mencari, mengumpul, menyesuaikan dan menggunakan animasi daripada Internet
• Memanipulasi animasi dalam persembahan 

14. BENGKEL CAKERA PADAT PEMBELAJARAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU
• Meneroka dan mengklasifikasikan cakera padat
• Memilih cakera padat pembelajaran bahasa Melayu
• Menggunakan cakera padat dalam aktiviti pengajaran

15. SEMINAR DAN PAMERAN TMK DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU DEKAD KINI DAN MENDATANG
• Mengadakan seminar
• Mengadakan pameran

AKTA 174

AKTA INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN TATATERTIB 1976

PELAN TRANSFORMASI KERAJAAN 2010-2020

Friday, 1 June 2012

Wednesday, 23 May 2012

NOTA BMM 3105 P&P BERBANTUKAN KOMPUTER

INFO TENTANG SUBJEK BMM3105

BMM 3105 - PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER (GAMBARAN AWAL)

TAJUK

1. PENGGUNAAN ENJIN PENCARI BAHAN BAHASA MELAYU
• Menggunakan web, video, audio, dan imej
• Menggunakan kata kunci, frasa yang sesuai untuk mendapatkan bahan pengajaran bahasa Melayu.
• Menyimpan bahan dalam bentuk fail Internet dan katalog.

2. PENGGUNAAN INTERNET, ENJIN PENCARI BAHAN DALAM PENGAJARAN DAN 

    PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
 
• Mengumpul dan mengkategorikan bahan audio, video, grafik dan teks.
• Mengumpul bahan daripada Internet ke dalam folder berdasarkan kemahiran bahasa.

3. APLIKASI GARIS PANDUAN DAN ETIKA PENGGUNAAN INTERNET

• Memuat turun garis panduan dan etika penggunaan Internet
• Memindahkan garis panduan dan etika penggunaan Internet dalam bentuk brosur dan Power Point
• Memuat turun garis panduan dan etika penggunaan Internet
• Memindahkan garis panduan dan etika penggunaan Internet dalam bentuk brosur dan Power Point

 4.   PEMILIHAN BAHAN INTERNET UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN    
       BAHASA  MELAYU
• Memilih bahan sastera
• Memilih bahan tatabahasa
• Memilih bahan bidang ilmu lain 

5. MEMBINA DAN MENGGUNAKAN TAPAK DAN LAMAN WEB PEMBELAJARAN DAN

    PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
 
          • Prosedur pembinaan tapak pembelajaran bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
• Prosedur pembinaan laman web pembelajaran bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
• Membina dan menggunakan tapak pembelajaran dan laman web bahasa Melayu
6. MENGAPLIKASIKAN STRUKTUR PERPAUTAN DALAM PENYUSUNAN BAHAN
    PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
       
          • Struktur Hierarki dan Struktur Komposit
• Struktur Linear
• Struktur Rangkaian 

7. MENGAPLIKASIKAN MODEL PEMPROSESAN MAKLUMAT DALAM PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
 
• Bengkel model pembinaan pemprosesan maklumat
• Mengaplikasi model pemprosesan maklumat dalam simulasi pengajaran dengan menggunakan tapak pembelajaran

8. PENGAJARAN BAHASA MELAYU DALAM TALIAN DAN LUAR TALIAN

• Melaksanakan simulasi pengajaran dalam talian.
• Melaksana simulasi pengajaran dalam talian dan luar talian dengan menggunakan laman web dan tapak pembelajaran

9. PENGAJARAN BAHASA MELAYU DALAM TALIAN

• Prosedur pengeditan
• Prinsip pengeditan
• Melaksanakan pengeditan
10. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SECARA BILIK DARJAH MAYA
• Membentangkan hasil kerja antara institut
• Melaksanakan interaksi antara pelbagai institut 

11. PENGAJARAN BAHASA MELAYU SECARA SIDANG VIDEO

• Konferensi secara dalam talian
• Mengadakan sidang video untuk mengajarkan kemahiran mendengar bertutur
• Merakamkan perbualan 

12. MENGGUNAKAN ALAT PENGARANGAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU

• Menggunakan alat pengarangan dalam mencapai kemahiran bahasa sukatan pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah
• Aplikasi penyuntingan bahan Bahasa Melayu dengan menggunakan alat pengarangan

13. MEREKA CIPTA ANIMASI DALAM PERSEMBAHAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

• Menggunakan animasi perkataan dan objek Power Point
• Mencari, mengumpul, menyesuaikan dan menggunakan animasi daripada Internet
• Memanipulasi animasi dalam persembahan 

14. BENGKEL CAKERA PADAT PEMBELAJARAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU
• Meneroka dan mengklasifikasikan cakera padat
• Memilih cakera padat pembelajaran bahasa Melayu
• Menggunakan cakera padat dalam aktiviti pengajaran

15. SEMINAR DAN PAMERAN TMK DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU DEKAD KINI DAN MENDATANG

• Mengadakan seminar
• Mengadakan pameran

SUBJEK SEMESTER 3

1.  WAJ3106     HUBUNGAN ETNIK
2.  EDU3106     BUDAYA DAN PEMBELAJARAN
3.  WAJ3114     BINA INSAN GURU FASA III (10 JAM)
4.  BMM3105   PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN  
                          BAHASA BERBANTUKAN KOMPUTER
5.  BMM3106   PEMULIHAN DAN PENGAYAAN 
                          PENGAJARAN B.MELAYU SR.
6.  XXX31XX  ELEKTIF 1
7. ELS3101      ENGLISH LANGUAGE ENRICHMENT 1