TAHNIAH ATAS KEJAYAAN INI. SEMOGA ALLAH MEMBERKATI SEGALA ILMU YANG DIPELAJARI

PORTAL PEMBELAJARAN IPG

Wednesday, 23 May 2012

NOTA BMM 3105 P&P BERBANTUKAN KOMPUTER

INFO TENTANG SUBJEK BMM3105

BMM 3105 - PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER (GAMBARAN AWAL)

TAJUK

1. PENGGUNAAN ENJIN PENCARI BAHAN BAHASA MELAYU
• Menggunakan web, video, audio, dan imej
• Menggunakan kata kunci, frasa yang sesuai untuk mendapatkan bahan pengajaran bahasa Melayu.
• Menyimpan bahan dalam bentuk fail Internet dan katalog.

2. PENGGUNAAN INTERNET, ENJIN PENCARI BAHAN DALAM PENGAJARAN DAN 

    PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
 
• Mengumpul dan mengkategorikan bahan audio, video, grafik dan teks.
• Mengumpul bahan daripada Internet ke dalam folder berdasarkan kemahiran bahasa.

3. APLIKASI GARIS PANDUAN DAN ETIKA PENGGUNAAN INTERNET

• Memuat turun garis panduan dan etika penggunaan Internet
• Memindahkan garis panduan dan etika penggunaan Internet dalam bentuk brosur dan Power Point
• Memuat turun garis panduan dan etika penggunaan Internet
• Memindahkan garis panduan dan etika penggunaan Internet dalam bentuk brosur dan Power Point

 4.   PEMILIHAN BAHAN INTERNET UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN    
       BAHASA  MELAYU
• Memilih bahan sastera
• Memilih bahan tatabahasa
• Memilih bahan bidang ilmu lain 

5. MEMBINA DAN MENGGUNAKAN TAPAK DAN LAMAN WEB PEMBELAJARAN DAN

    PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
 
          • Prosedur pembinaan tapak pembelajaran bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
• Prosedur pembinaan laman web pembelajaran bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
• Membina dan menggunakan tapak pembelajaran dan laman web bahasa Melayu
6. MENGAPLIKASIKAN STRUKTUR PERPAUTAN DALAM PENYUSUNAN BAHAN
    PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
       
          • Struktur Hierarki dan Struktur Komposit
• Struktur Linear
• Struktur Rangkaian 

7. MENGAPLIKASIKAN MODEL PEMPROSESAN MAKLUMAT DALAM PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
 
• Bengkel model pembinaan pemprosesan maklumat
• Mengaplikasi model pemprosesan maklumat dalam simulasi pengajaran dengan menggunakan tapak pembelajaran

8. PENGAJARAN BAHASA MELAYU DALAM TALIAN DAN LUAR TALIAN

• Melaksanakan simulasi pengajaran dalam talian.
• Melaksana simulasi pengajaran dalam talian dan luar talian dengan menggunakan laman web dan tapak pembelajaran

9. PENGAJARAN BAHASA MELAYU DALAM TALIAN

• Prosedur pengeditan
• Prinsip pengeditan
• Melaksanakan pengeditan
10. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SECARA BILIK DARJAH MAYA
• Membentangkan hasil kerja antara institut
• Melaksanakan interaksi antara pelbagai institut 

11. PENGAJARAN BAHASA MELAYU SECARA SIDANG VIDEO

• Konferensi secara dalam talian
• Mengadakan sidang video untuk mengajarkan kemahiran mendengar bertutur
• Merakamkan perbualan 

12. MENGGUNAKAN ALAT PENGARANGAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU

• Menggunakan alat pengarangan dalam mencapai kemahiran bahasa sukatan pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah
• Aplikasi penyuntingan bahan Bahasa Melayu dengan menggunakan alat pengarangan

13. MEREKA CIPTA ANIMASI DALAM PERSEMBAHAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

• Menggunakan animasi perkataan dan objek Power Point
• Mencari, mengumpul, menyesuaikan dan menggunakan animasi daripada Internet
• Memanipulasi animasi dalam persembahan 

14. BENGKEL CAKERA PADAT PEMBELAJARAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU
• Meneroka dan mengklasifikasikan cakera padat
• Memilih cakera padat pembelajaran bahasa Melayu
• Menggunakan cakera padat dalam aktiviti pengajaran

15. SEMINAR DAN PAMERAN TMK DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU DEKAD KINI DAN MENDATANG

• Mengadakan seminar
• Mengadakan pameran

SUBJEK SEMESTER 3

1.  WAJ3106     HUBUNGAN ETNIK
2.  EDU3106     BUDAYA DAN PEMBELAJARAN
3.  WAJ3114     BINA INSAN GURU FASA III (10 JAM)
4.  BMM3105   PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN  
                          BAHASA BERBANTUKAN KOMPUTER
5.  BMM3106   PEMULIHAN DAN PENGAYAAN 
                          PENGAJARAN B.MELAYU SR.
6.  XXX31XX  ELEKTIF 1
7. ELS3101      ENGLISH LANGUAGE ENRICHMENT 1